CHEMICAL – SOLVENT List

DANH MỤC HÓA CHẤT  – DUNG MÔI – PHỤ GIA

(LIST OF CHEMICALS)

COMMODITIES(HÀNG HÓA)  PACKING(ĐÓNG GÓI) ORIGIN  (XUẤT XỨ)

NHUA, RESIN:

  1. Alkyd resin
  1. Long oil
Eterkyd 1108 – M – 80 200 kgs/ drum Taiwan
Chemkyd 1202 – 80 200 kgs/ drum Indonesia
Setal Alkyd 270 – 80 200 kgs/ drum Indonesia
  1. Short oil
Alkyd 352 – 70 200 kgs/ drum Taiwan, Indonesia
Chemkyd 6402 – 70 200 kgs/ drum Indonesia
Eterkyd 3755 – X – 80 200 kgs/ drum Indonesia
Alkyd resin CR 1423 – 70 200 kgs/ drum Indonesia
Everkyd 3304 – X – 70 200 kgs/ drum Taiwan
  1. Acrylic resin
Eterac 7302 – 1 – XC – 60 200 kgs/ drum Taiwan
Eterac 7303 – X – 63 200 kgs/ drum Taiwan
Eterac 7322 – 2 – SX – 60 200 kgs/ drum Taiwan
  1. Other resin, nhua khac:
Epoxy D.E.R 671 25 kgs/bag Korea (Dow)
Epoxy D.E.R 671-X75 220 kgs/ drum Korea (Dow)
Epoxy D.E.R 331 240 kgs/ drum Korea (Dow)
Epoxy KER 828 200 kgs/ drum Korea (Kumho)
Epoxy E 44 20 kgs/ drum China
Maleic Resin 900, 920 25 KG/Bag China, Taiwan
Maleic Anhydride, M.A 25 KG/Bag Taiwan
Petro Resin SK120H, 120B 25 KG/Bag Taiwan
Petro Resin C9, 10 color 25 KG/Bag China
Nitrocellulose RS1/16,1/8,1/4,1/2 120 kgs/ drum Thailand
Nitrocellulose RS5, 20, 40, 120,1000 100 kgs/ drum Thailand
Nitrocellulose SS 1/8, 1/4 120 kgs/ drum Thailand
Nitrocellulose 1/4S, 1/2S, 1S-L class 136 kgs/ drum Thailand
Styrene Monomer 190 kgs/ drum Malaysia, Singapore

SOLVENTS, DUNG MOI:

Acetone, AC 160 kgs/ drum Taiwan
Iso-Butanol, IBA, IBOH 160,167 kgs/ drum Germany, Malaysia (Optimal)
N-Butanol, NBA, NB-OH 165,167 kgs/ drum Germany, Malaysia, S. Africa.
Butyl Acetate, n-BAC 180, 185 kgs/ drum Malaysia, Germany
Butyl Carbitol, BC 200 kgs/ drum Malaysia (Optimal)
Butyl Cellosolve, BCS 188 kgs/ drum Malaysia (Optimal)
Butyl Glycol, BG 185 kgs/ drum (BASF), USA, Holland
Cellosolve Acetate, CAC 195, 200 kgs/ drum India, USA
Cyclohexanone, CYC 190 kgs/ drum Taiwan
Diethanolamine, D.E.A 228 kgs/ drum Malaysia
Diethylene Glycol. D.E.G 225, 235 kgs/ drum Arab, Taiwan, Malaysia
Dimethylfomamide, D.M.F 190 kgs/ drum China, BASF
Dowanol PMA 200 kgs/ drum China
Dipropylene Glycol, D.P.G 215 kgs/ drum Dow, Shell, Germany (BASF)
Ethyl Acetate, EAC 180 kgs/ drum China, Singapore
Ethyl Cellosolve, ECS 190, 195 kgs/ drum USA, India
Ethanol Anhydrous 99.7%, 98o 168 kgs/ drum Vietnam
Isophorone 190 kgs/ drum Germany (Degussa)
Isopropyl Alcohol, I.P.ATech 163 kgs/ drum Singapore, Taiwan,  S. Africa
Isopropyl Alcohol, I.P.A 99% 160 kgs/ drum Shell, Korea
Methanol 99,9%, Con CN 163 kgs/ drum Malaysia, Indonesia, Arab
Methyl Ethyl Ketone, M.E.K 165 kgs/ drum Singapore, Taiwan
M.I.B.K 165 kgs/ drum Singapore, USA, Japan
Methylene Chloride, M.C 270 kgs/ drum USA (Dow), Korea
Mono Ethanol Amine, M.E.A 210 kgs/ drum Malaysia, Germany (BASF)
Mono Ethylene Glycol, M.E.G 225, 235 kgs/ drum Arab, Indonesia, Malaysia
Polyethylene glycol, P.E.G 400 225, 235 kgs/ drum Indonesia, Malaysia
Polyethylene glycol, P.E.G 600

PEG 4000
225, 235 kgs/ drum25 kg/ cotton bag Indonesia, MalaysiaDow Chemicals
Propylene Glycol, P.G industrial 215 kgs/ drum USA, Brazil (Dow), Shell
Propylene Glycol, P.G USP/EP 215 kgs/ drum USA, Brazil (Dow), Shell
Caradol 5602, Voranol 3010, P.PG 210 kgs/ drum Shell, Dow, Singapore
Lupranate T-80, T.D.I 250 kgs/ drum Korea, Germany (BASF)
Shellsol 3040, Topsol 3040 155 kgs/ drum Shell
Shellsol 60/145 , Topsol S97 139 kgs/ drum Shell
Shellsol A100, Topsol A100 175 kgs/ drum Shell
Pegasol R100, Topsol A100 179 kgs/ drum Mobil
Toluene, TOL 173,179 kgs/ drum Shell, Thailand, Singapore
Triethanolamine’99, TEA’99 232 kgs/ drum Malaysia (Optimal)
Triethanolamine pure 230 kgs/ drum Germany (BASF)
Xylene, XYL 173,179 kgs/ drum Shell, Korea
N-Hexane, hexane 137, 139 kgs/ drum Mobil, Singapore
N-Propyl Acetate, N-PAC 160 kgs/ drum Taiwan, USA (Dow)
Tergitol NPE 4 – NPE10 surfactant – NP9 – Nonyl phenol 9 210 kgs/ drum Indonesia, Malaysia (Optimal)
 Toluene diisocyanated (TDI

PIGMENTS, BOT MAU:

Oxyd Fe ( RED) 25 KG/Bag China
YELLOW ( vang chanh) 25 KG/Bag China
YELLOW ( vang nghe) 25 KG/Bag China

EPICURIN, CHAT LAM RAN:

Epikure 3125,  curing for  Epoxy 190.6 kgs/ drum USA
Aradur 125 -1 180 Kkgs/ drum India
D.E.H 24 205.48 kgs/ drum Dow
Triethylenetetramine, TETA 199.6 kgs/ drum Dow USA
Polyurethane 530 – 75,  curing  for PU 16 kgs/ drum Taiwan

ADDITIVES, phu gia SON – muc in…:

Antiskin B 25 kgs/ drum Arab
Octoate Cobalt 10% 25, 60 kgs/ drum Arab, Indonesia
Octoate Calcium 5% 180,200 kgs/ drum Arab, Indonesia
Octoate Manganese 10% 200 kgs/ drum Arab, Indonesia
Octoate Lead 32% kgs/ drum Arab, Indonesia
Zirconium 12% 200 kgs/ drum Indonesia
SAK ZS-PLB, Zinc stearate 25 KG/Bag Singapore
SAK ZS – P, Zinc stearate 25 KG/Bag Singapore
Rhodoline 34M (matting agent) 10 KG/Bag Korea
Syloid C906 (matting agent) 15 KG/Bag Malaysia
DOP, Platinol AH, plasticizer 200 kgs/ drum BASF
D.B.P, Platinol C, plasticizer 210 kgs/ drum BASF
C.F 16, Anti- foam 180 kgs/ drum UK
Luwax A Powder 25 KG/Bag BASF
PE wax CS – 42F 25 KG/Bag Korea
Cereclor S 52 (Chlorinated paraffin) 260 kgs/ drum France, UK

CHAT TRO NGHIEN CEMENT-CLINKER-CaCO3, AID GRINDING FOR CEMENT:

C.B.A, Cellulose Basic Amine 250 kgs/ drum Thailand
D.E.G, Diethylene Glycol 225, 235 kgs/ drum Arab, Taiwan, Malaysia
T.E.A’99, Triethanolamine’99) 232 kgs/ drum Malaysia (Optimal)

TEXTILES, SPINNING OIL, Nganh DET, Thuoc BVTV:

Synalox 50 – 30B 213 kgs/ drum Malaysia
Polyethylene glycol 400, 600 (P.E.G 400, 600) 225 kgs/ drum Indonesia / Malaysia

TRANSFER HEAT, ANTI FREEZE, CHONG DONG, GIAI NHIET:

Propylene Glycol (PG) IND 215 kgs/ drum USA (Dow)
Propylene Glycol (PG) USP/EP 215 kgs/ drum USA, Brazil (Dow)
Monoethylene Glycol (M.E.G) 225, 235 kgs/ drum Arab , Indonesia, Malaysia
 Phụ gia ức chế ăn mòn đường ống

OTHER CHEMICALS, HOA CHAT KHAC:

Acid Formic 35 kgs/can Holland
Caustic Soda flake 98%, Xut vay 25 kgs/Bag Thailand, China
Calcium Hypochloride 65%, clorin 15 kgs/pail Indonesia
Chloroform, Chlorinated Solvent 300 kgs/ drum Anh
Dau LANH (Linseed oil) 190 kgs/ drum India
Formalin 37% 220 kgs/ drum Taiwan
Methylene Chloride, M.C 270 kgs/ drum USA (Dow)
Phenol 99,9% solid 200 kgs/ drum Korea
Sodium Benzoate BP 98 25 kgs/Bag China
Triklon N, Trichloroethylene, TCE 296, 300 kgs/ drum UK, Japan
Perchloroethylene, PCE, Perklon D 300 kgs/ drum Japan
Caustic potassium 90% min (KOH) 25 KG/Bag India
Sulphur (lưu huỳnh) flake, granular 50, 1.000 Kg/Bag Russia, Korea
Acid phosphoric 85%Food grade, CN 35 Kgs/ Can VietNam
Acid lactic 80 – 90% 25 Kgs/bag China

=================================(^^)=============================

Fullname: Mr. W. CUONG

HOT lines: +84.909-919-331 ///////// +84.907-919-331

Blog: http://www.thchemicals.blogspot.com

Email: sapa_chemicals@yahoo.com

Chat Yahoo: sapa_chemicals

Chat Skype: sapa_chemicals

Google talk: thchemicals

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

MC TIÊU KINH DOANH CA CHÚNG TÔI:

 

* HÀNG LUÔN LUÔN CÓ SN TRONG KHO.

* ĐA CHNG LOI – LA CHN PHONG PHÚ.

* GIÚP KHÁCH HÀNG S DNG HÓA CHT CHUYÊN NGHIP HƠN.

* GIÁ C CNH TRANH.

* GIAO HÀNG NHANH CHÓNG – chi phí thp nht.

* NHN XNK U THÁC CÁC LOI HOÁ CHT (hàng phuy & bn).

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*** LƯU Ý:

Hiện nay, trên Internet có nhiều việc sao chép thông tin rao vặt mua bán cũng như những bài viết về sản phẩm Hóa chất – Dung môi – Phụ gia tại Chemicals BLOG: http://www.thchemicals.blogspot.comhttp://sapacovn.com . Rất mong Quý khách xem xét kỹ thông tin trước khi mua hàng, nhằm tránh bị lừa đảo và mất thời gian quý báu của khách hàng.

======Thanks======

SAPA chỉ nhập khẩu và cung cấp hàng chính hãng, nguyên đai nguyên kiện nhằm giúp khách hàng sản xuất ổn định trong việc sản xuất và nâng cao chất lượng….

checalsnsolvents.blogspot.com, http://sapachemicals.blogspot.com,

====================================================================

(Nguon Blog: http://www.thchemicals.blogspot.com)

===================================================================

http://www.google.com/custom?q=TOLUENE&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&hl=vi&lr=&sitesearch=muabanraovat.com&sa=2  ( TOLUENE)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: